Nieuws

24-12-2020
24-12-2020 / 23:04

Beste lezers,

Sinds februari 2020 heb ik geen nieuwsberichten toegevoegd. Tijd om dat weer eens te doen. Dit jaar heb ik veel foto's gemaakt en de betere inmiddels toegevoegd aan de website. Ook hebben mijn vrouw en ik, na afzegging van de voorjaarsvakanties als gevolg van de Corona, in de tweede helft van het jaar nog een aantal reizen kunnen maken. Het Aostadal (Italië) en Rügen/Helgoland. Vooral het Aostadal is een paradijs voor de liefhebbers van vlinders (en ook (berg)planten). Zie de reizen voor de bijbehorende foto's. Over de foto's van de Jan van Genten op Helgoland ben ik zeer tevreden.
Daar de foto's van paddenstoelen qua aantal fors zijn gegroeid, zal ik deze in de winter wat verder opsplitsen in subcategorieën.
Iedereen vooral gezondheid toegewenst en veel plezier met de nieuwe foto's,

Herman Damman

februari 2020
14-02-2020 / 18:49

Deze week heb ik de foto's van de periode januari tot half februari 2020 toegevoegd.
Groet,
Herman Damman

 

10-11-2019
10-11-2019 / 13:36

Hallo,

Al een tijd niets van me laten horen. Wel de nodige foto’s toegevoegd. Bijvoorbeeld de foto’s van de 8 dagen in Polen begin september met planten en rupsen als onderwerp.  De site voorziet blijkbaar in een behoefte gezien het nog steeds stijgende aantal bezoekers.
Zal de komende weken de foto’s van de  periode augustus tot en met oktober/november in Nederland toevoegen. Ruim 300 foto’s. Van alles wat maar vooral de nodige paddenstoelen.
Deze winter zal ik een aantal categorieën verder opsplitsen om het geheel overzichtelijk te houden. Zo wil ik o.a. de planten een indeling geven op kleur, de uilen onder rupsen apart opnemen, nachtvlinders in micro en macro splitsen, etc.
Ook hoop ik vanaf eind december toch eens wat tijd te krijgen voor de nadere identificatie van de bladwespenlarven.
Soms krijg ik een vraag via het gastenboek. Ik kan de e-mail van de afzender echter niet zien. Als je een echt concrete vraag hebt kun je me mailen op herman.damman@caiway.nl. Dan kom ik zo spoedig mogelijk op de vraag terug.
Verder hoop ik nog een aantal foute benamingen te verbeteren/verwijderen (inmiddels al wat wijzigingen doorgevoerd) en de zaak zo consistent mogelijk te houden.
Iedereen alvast veel plezier met de nieuw foto’s toegewenst en met vriendelijke groet,

Herman Damman

30 maart 2019
29-03-2019 / 22:15

Beste bezoeker(s),

Hierbij de foto’s van februari en maart 2019, Vogels, maar ook planten, paddenstoelen etc. Ik heb inmiddels een overzicht van de bladwespensoorten gemaakt en ben begonnen om te proberen mijn exemplaren op naam te brengen. Zal in de loop van het jaar het overzicht verder complementeren en controleren. Het blijft een lastige zaak. Ik maak dan ook  een voorbehoud ten aanzien van de juistheid van de vermelde namen. Zal deze de komende winter nog eens controleren.
Ook ben ik er toe over gegaan als er geen Nederlandse naam is maar wel een Latijnse, de laatste ook als Nederlandse naam te vermelden.
Groet,

Herman Damman
 

 

12 februari 2019
17-02-2019 / 16:32

Goedendag,

Vanwege een technische storing in de nieuwsberichten box van mijn website, zijn de berichten  uit het tweede halfjaar 2018 niet doorgekomen en bovendien verdwenen.
Op zich niet zo erg op twee zaken na:
- allereerst had ik Roy Schoor bedankt, die zo vriendelijk is geweest om de namen van de vogels op mijn website te controleren. Daarbij heeft hij de nodige verbeteringen weten aan te brengen.
- aan het eind van het jaar spreek ik veelal mijn dank uit aan de mensen die zo vriendelijk zijn geweest om mij te helpen met het identificeren van bepaalde soorten ( vooral een aantal leden van de fora van Waarneming.nl). Ook dat bericht is weggevallen, vandaar alsnog een vermelding op deze plaats. Met name op het gebied van paddenstoelen, rupsen en planten heb ik de nodige hulp mogen ontvangen.
Hierbij de foto’s van de eerste maanden van 2019. Wat vogels, paddenstoelen, diversen/creatief etc.
Momenteel ben ik vooral bezig met het proberen om de bladwespenlarven op naam te brengen. Erg lastig. Daarom leg ik een lijst aan met de waardplanten, periode van voorkomen etc. Mogelijk helpt dat.
Ook hoop ik de website wat vaker en sneller bij te kunnen werken in de toekomst, daar mijn vrije tijd aanzienlijk toeneemt.
Veel plezier met de nieuwe foto’s en met vriendelijke groet,

Herman Damman
 

17-3-2018
16-03-2018 / 19:11

Hallo,

Deze week begin ik met het toevoegen van de foto’s van het 1e kwartaal 2018. Vooral vogels, maar ook landschappen (hoog water) en diversen/creatief (ijs). Ook heb ik geprobeerd om een aantal bladwespenlarven op naam te brengen.  Dat blijft een lastige zaak, mede gezien het vrijwel ontbreken van goede identificatie mogelijkheden via een website, literatuur etc. Een voorbehoud omtrent de juistheid is dan ook op zijn plaats.
Aan het opsplitsen van de paddenstoelen in diverse (sub) categorieën ben ik nog niet toegekomen.
Over de nieuwe foto’s ben ik over het algemeen tevreden. Vooral de Kerkuil, op het drinkbakje in eigen tuin, vond ik zeer bijzonder. Maar ook de Kramsvogels, op de hulst, in de buurt bezorgden mij veel plezier.
Hopend dat iedereen geniet van de nieuwe foto’s.
En komt het voorjaar er nu eindelijk aan? Daar zijn we wel aan toe!
Groet,

Herman Damman


 

23-12-2017
23-12-2017 / 21:26

Beste bezoeker(s)

Deze winter zal ik, om de overzichtelijkheid te bevorderen, enkele groepen wat verder opsplitsen. Rupsen voorlopig in die van dagvlinders, spanners en overigen. Paddentoelen voorlopig in slijmzwammen, boleten en overigen. Verder nieuwe foto,s van november en december 2017. Ook hoop ik het eerste kwartaal van 2018 de onbekende bladwespenlarven en paddenstoelen wat verder op naam te brengen ( van de onbekende rupsen heb ik inmiddels een aantal ervan alsnog kunnen identificeren).

Groet,

Herman Damman

8-11-2017
08-11-2017 / 21:23

Beste bezoekers,

Volgende week begin ik met het uploaden van de foto's van eind augustus tot medio november. Dat zijn er nogal wat. Daarom begin ik met die van onze vakantie , begin september, in Frankrijk.
De rest volgt geleidelijk. Ik eindig met de paddenstoelen. Zowel in verband met het aantal foto's als het gegeven dat het momenteel nog steeds mogelijk is om bepaalde soorten te fotograferen. 
UIt Frankrijk vooral de nodige dagvlinders, maar ook moeflons, nachtvlinders etc. Verder vooral veel rupsen en paddenstoelen. Alvast veel plezier ermee en groeten,

Herman Damman

24 augustus 2017
24-08-2017 / 21:44

Hallo,

Deze week de foto's van juni en juli 2017 geupload. Onder andere die van de fotoreis naar het Aostadal (begin juli), met veel vlinders en rupsen. Voor mij was de Witbonte parelmoervlinder een hoogtepunt van die reis. Ook de nodige nachtvlinders gefotografeerd. Vrij veel foto's. Ongeveer 400. Veel plezier er mee. Komende winter zal ik de rupsen (voorlopig) splitsen in dagvlinders, spanners, uilen, beervlinders en overigen.

Groet,

Herman Damman

6 juni 2017
06-06-2017 / 20:50

Beste bezoeker(s),

Deze week heb ik de foto's van half april tot begin juni toegevoegd.  Onder andere van onze vakantie naar Portugal en Spanje (eind april/begin mei). Ook de nodige rupsen(waarvan ik er een aantal (nog) niet op naam kan brengen; met de namen van de nieuwe foto's van bladwespenlarven moet ik nog beginnen). Verder van de Gaffelwaterjuffer, enkele nachtvlinders, insecten etc. Veel plezier met de nieuwe foto's.

Groet,

Herman