Introductie

Beste website bezoeker,Laat ik mij eerst voorstellen. Mijn naam is Herman Damman, wonende te Westerhaar (Oosten van Nederland) en in 2004/2005 gestart met de hobby digitale natuurfotografie. In het begin vooral vlinders en libellen en wat ik verder (toevallig) tegen kwam. Geleidelijk heb ik mijn collectie lenzen uitgebreid waardoor ik bijvoorbeeld ook vogels kon beginnen te fotograferen. Wat ik fotografeer wordt vooral bepaald door de seizoenen. Maar vlinders, rupsen en libellen staan nog steeds op mijn voorkeurslijstje. Ik trek er de laatste vijf jaar (minimaal) 1 dag per week op uit. Het fotograferen staat bij mij primair. En dus niet een zo groot mogelijke collectie van zeldzame soorten of iets dergelijks. En het fotograferen het liefst gepaard gaand met een fraaie omgeving waar nog de nodige rust heerst. En dan maar proberen mooie foto’s te maken!  Ik maak dan ook geen gebruik van schuilhutten e.d.De website is nog niet geheel af. Zo moeten er nog wel wat foto’s op naam gebracht worden. En met betrekking tot vlinders, rupsen en libellen additionele sorteer/weergave criteria toevoegen waardoor het identificeren makkelijke wordt. Maar eerst maar eens beginnen! De naam van de website weNature-HD staat voor de West Europese Natuur (ruim genomen). Hiertoe beperk ik mij. Het toevoegsel-HD was noodzakelijk omdat de domeinnaam al geclaimd was en staat voor Herman Damman.Het gaat mij er vooral om de bezoekers de schoonheid van de natuur te laten zien. En alhoewel de achteruitgang van de diversiteit in schrikbarend tempo verder gaat, is er toch nog heel wat moois te zien. Zelfs in Nederland. Gezien de druk die dreigt te ontstaan op bepaalde kleine gebieden heb ik de plaats van de foto in een beperkt aantal gevallen verborgen. Dit om de locatie te beschermen. Ook heb ik vrij veel foto’s opgenomen waarbij de naam van de paddenstoel, vlinder e.d. mij onbekend is (of niet af te leiden uit de foto). Het identificeren kost vaak erg veel tijd , die mij niet altijd beschikbaar staat. Dit ziet met name op de rupsen en paddenstoelen.Ook heb ik soms een naam vermeld waarover ik niet geheel zeker ben, maar vraagteken e.d. weggelaten in verband met de weergavecriteria voor de database e.d. (veelal vraagteken achter Latijnse naam). Wie raad weet wordt van harte uitgenodigd om te reageren om mij op mogelijke fouten te wijzen,  het bestand met namen zo compleet mogelijk te maken, etc.Onder de “knop” toelichting  worden per onderwerp beperkt aanvullen informatie gegeven, alsmede enige informatie over het raadplegen van de foto’s/database.Verder is een word van dank hier op zijn plaats. Primair aan Mark Menzo, zonder wiens technische inbreng deze website niet tot stand gekomen zou zijn. En ook aan Marinus Morsink, die zo vriendelijk was om van een aantal zaken de Engelse vertaling voor zijn rekening te nemen. Tot slot wil ik mijn vrouw en zoon bedanken voor het oeverloze geduld dat zij hadden/hebben als ik weer een met mijn website bezig was/ben.Rest mij iedereen veel plezier toe te wensen met het raadplegen van deze website onder het motto “enjoy the beauty of nature” .Westerhaar 30 december 2014