Nieuws

Nieuwe foto's
20-06-2022 / 23:02

Beste bezoekers,
Alweer juni 2022. Tijd voor een berichtje. In april/mei zijn mijn vrouw en ik naar Spanje geweest. Zeer veel gezien. Ik moet nog meer dan 300 foto's van deze reis toevoegen aan de site. (rupsen,vogels,planten etc. En eindelijk de Mozaiekparelmoervlinder). Echter eerst proberen de zaak zo goed als mogelijk op naam te brengen. Hoop de foto's in de loop van de volgende maand toe te voegen. In Nederland richt ik mij dit jaar vooral op de nachtvlinders, wantsen en overige insecten. De foto's t/m mei heb ik inmiddels toegevoegd aan de site. Een 150 stuks. Inmiddels alweer een honderdtal toe te voegen. Veel plezier met de nieuwe foto's en groet,

Herman Damman

Gastenboek en contact
19-01-2022 / 22:48

Beste bezoekers,

Onlangs heb ik geconstateerd dat er in het contactblokje van de website een bug zat.  Hierdoor heb ik de laatste jaren geen berichten kunnen ontvangen (en dus ook niet kunnen beantwoorden). Inmiddels is het probleem opgelost. Mijn excuses aan degenen die geprobeerd hebben om  via het contactformulier mij te bereiken.

Een andere (vervelende) bijkomstigheid was dat ik niet kon reageren op berichten in het gastenboek
omdat het adres van de afzender niet werd vastgelegd. Daarom is recent een hokje toegevoegd met de mogelijkheid om je e-mail adres te vermelden. Indien het hokje wordt ingevuld is het e-mail adres voor mij wel zichtbaar, maar voor de overige bezoekers niet. Dit stelt mij in staat om te reageren. Uiteraard staat het iedereen vrij om het hokje e-mail adres van het gastenboek wel of niet in te vullen.

Hopend  in het vervolg beter te (kunnen) reageren op contacten, iedereen voldoende te hebben ingelicht en met vriendelijke groet,

Herman Damman

 

Update december 2021
20-12-2021 / 22:05

Beste bezoekers,

Het is al weer bijna een jaar geleden dat ik een nieuwsbericht heb toegevoegd. Dus de hoogste tijd voor een aanvulling. Afgelopen jaar heb ik veel foto’s gemaakt, vooral van planten en insecten. In totaal een tweeduizend foto’s toegevoegd aan de website. Niet alle even goed, maar per saldo ben ik er tevreden mee.
Gezien het stijgende aantal bezoekers en het aantal bekeken foto’s mag ik m.i. concluderen dat de site in een behoefte voorziet.

Met de natuur in Nederland gaat het nog steeds zeer slecht. Het wordt tijd dat er echt wat gedaan wordt (via de politiek), waarbij het lange termijn denken voorop dient te staan. Als ik om me heen zie wat er nog steeds in forse hoeveelheden aan bomen gekapt wordt, hoe ‘ echte’ natuur in een soort toeristische attracties getransformeerd wordt (liefst met veel speelplaatsen, horeca e.d. ), hoe het korte termijn denken en het zoeken van goedkope oplossingen prevaleert, dan houd ik mijn hart vast. Als voorbeelden kunnen de vernietiging/vervorming van een aantal veengebieden, zoals de Peel in Brabant en vlak bij mij de Engbertsdijksvenen genoemd worden. Dit wijst er m.i. op dat subsidies, nieuw management dat weer nieuwe ideeën dient te hebben e.d., veelal belangrijker zijn dan een lange termijnvisie waarbij met de mogelijkheden van alle levensvormen in die gebieden zo goed mogelijk rekening wordt gehouden. Evenals het gegeven dat er veelal rekening wordt gehouden met de belangen van bepaalde groepen (bijv. vogelaars of plantenliefhebbers), in plaats van de samenhang van het geheel voorop te laten staan.
Nu is bijv. in de Engbertsdijksvenen vrijwel alles aan bomen en struiken gekapt (de randzone verdwijnt), er worden dijken aangelegd(landschapsvervuiling) en er dreigt totale vergrassing. Terwijl het geleidelijk aan verhogen van de grondwaterstanden in bepaalde gebieden (standen die de mens veelal abrupt omlaag heeft gebracht) veel beter zou zijn (uitkopen van de boeren in omliggende gebieden en/of aanpassing van de bedrijfsvoering). En ook het met rust laten door de mens in plaats van elke tien jaar o.i.d. weer drastisch ingrijpen zou veel meer in acht genomen moet worden
Vooral de leiding van Staatsbosbeheer zou zich op bepaalde punten diep moeten schamen. Ik hoop hier in de (nabije) toekomst nog eens op terug te komen.

In de categorieën paddenstoelen en insecten is het aantal foto’s flink toegenomen. Dat heeft mij er toe gebracht om de gordijnzwammen als aparte groep onder de paddenstoelen op te nemen. De insecten zijn gesplitst in wantsen, bijen en wespen, kevers, vliegen en muggen, spinnen en overige. De bladwespenlarven zijn eveneens in de insectengroep ondergebracht. M.i. komt dit de gebruiksvriendelijkheid ten goede.

Ik wens iedereen veel plezier met de aangepaste site in het nieuwe jaar en hoop vooral, alhoewel het op veel terreinen niet mee zit, dat het met de natuur beter mag gaan.

Groet,

Herman Damman

 

24-12-2020
24-12-2020 / 23:04

Beste lezers,

Sinds februari 2020 heb ik geen nieuwsberichten toegevoegd. Tijd om dat weer eens te doen. Dit jaar heb ik veel foto's gemaakt en de betere inmiddels toegevoegd aan de website. Ook hebben mijn vrouw en ik, na afzegging van de voorjaarsvakanties als gevolg van de Corona, in de tweede helft van het jaar nog een aantal reizen kunnen maken. Het Aostadal (Italië) en Rügen/Helgoland. Vooral het Aostadal is een paradijs voor de liefhebbers van vlinders (en ook (berg)planten). Zie de reizen voor de bijbehorende foto's. Over de foto's van de Jan van Genten op Helgoland ben ik zeer tevreden.
Daar de foto's van paddenstoelen qua aantal fors zijn gegroeid, zal ik deze in de winter wat verder opsplitsen in subcategorieën.
Iedereen vooral gezondheid toegewenst en veel plezier met de nieuwe foto's,

Herman Damman

februari 2020
14-02-2020 / 18:49

Deze week heb ik de foto's van de periode januari tot half februari 2020 toegevoegd.
Groet,
Herman Damman

 

10-11-2019
10-11-2019 / 13:36

Hallo,

Al een tijd niets van me laten horen. Wel de nodige foto’s toegevoegd. Bijvoorbeeld de foto’s van de 8 dagen in Polen begin september met planten en rupsen als onderwerp.  De site voorziet blijkbaar in een behoefte gezien het nog steeds stijgende aantal bezoekers.
Zal de komende weken de foto’s van de  periode augustus tot en met oktober/november in Nederland toevoegen. Ruim 300 foto’s. Van alles wat maar vooral de nodige paddenstoelen.
Deze winter zal ik een aantal categorieën verder opsplitsen om het geheel overzichtelijk te houden. Zo wil ik o.a. de planten een indeling geven op kleur, de uilen onder rupsen apart opnemen, nachtvlinders in micro en macro splitsen, etc.
Ook hoop ik vanaf eind december toch eens wat tijd te krijgen voor de nadere identificatie van de bladwespenlarven.
Soms krijg ik een vraag via het gastenboek. Ik kan de e-mail van de afzender echter niet zien. Als je een echt concrete vraag hebt kun je me mailen op herman.damman@caiway.nl. Dan kom ik zo spoedig mogelijk op de vraag terug.
Verder hoop ik nog een aantal foute benamingen te verbeteren/verwijderen (inmiddels al wat wijzigingen doorgevoerd) en de zaak zo consistent mogelijk te houden.
Iedereen alvast veel plezier met de nieuw foto’s toegewenst en met vriendelijke groet,

Herman Damman

30 maart 2019
29-03-2019 / 22:15

Beste bezoeker(s),

Hierbij de foto’s van februari en maart 2019, Vogels, maar ook planten, paddenstoelen etc. Ik heb inmiddels een overzicht van de bladwespensoorten gemaakt en ben begonnen om te proberen mijn exemplaren op naam te brengen. Zal in de loop van het jaar het overzicht verder complementeren en controleren. Het blijft een lastige zaak. Ik maak dan ook  een voorbehoud ten aanzien van de juistheid van de vermelde namen. Zal deze de komende winter nog eens controleren.
Ook ben ik er toe over gegaan als er geen Nederlandse naam is maar wel een Latijnse, de laatste ook als Nederlandse naam te vermelden.
Groet,

Herman Damman
 

 

12 februari 2019
17-02-2019 / 16:32

Goedendag,

Vanwege een technische storing in de nieuwsberichten box van mijn website, zijn de berichten  uit het tweede halfjaar 2018 niet doorgekomen en bovendien verdwenen.
Op zich niet zo erg op twee zaken na:
- allereerst had ik Roy Schoor bedankt, die zo vriendelijk is geweest om de namen van de vogels op mijn website te controleren. Daarbij heeft hij de nodige verbeteringen weten aan te brengen.
- aan het eind van het jaar spreek ik veelal mijn dank uit aan de mensen die zo vriendelijk zijn geweest om mij te helpen met het identificeren van bepaalde soorten ( vooral een aantal leden van de fora van Waarneming.nl). Ook dat bericht is weggevallen, vandaar alsnog een vermelding op deze plaats. Met name op het gebied van paddenstoelen, rupsen en planten heb ik de nodige hulp mogen ontvangen.
Hierbij de foto’s van de eerste maanden van 2019. Wat vogels, paddenstoelen, diversen/creatief etc.
Momenteel ben ik vooral bezig met het proberen om de bladwespenlarven op naam te brengen. Erg lastig. Daarom leg ik een lijst aan met de waardplanten, periode van voorkomen etc. Mogelijk helpt dat.
Ook hoop ik de website wat vaker en sneller bij te kunnen werken in de toekomst, daar mijn vrije tijd aanzienlijk toeneemt.
Veel plezier met de nieuwe foto’s en met vriendelijke groet,

Herman Damman
 

17-3-2018
16-03-2018 / 19:11

Hallo,

Deze week begin ik met het toevoegen van de foto’s van het 1e kwartaal 2018. Vooral vogels, maar ook landschappen (hoog water) en diversen/creatief (ijs). Ook heb ik geprobeerd om een aantal bladwespenlarven op naam te brengen.  Dat blijft een lastige zaak, mede gezien het vrijwel ontbreken van goede identificatie mogelijkheden via een website, literatuur etc. Een voorbehoud omtrent de juistheid is dan ook op zijn plaats.
Aan het opsplitsen van de paddenstoelen in diverse (sub) categorieën ben ik nog niet toegekomen.
Over de nieuwe foto’s ben ik over het algemeen tevreden. Vooral de Kerkuil, op het drinkbakje in eigen tuin, vond ik zeer bijzonder. Maar ook de Kramsvogels, op de hulst, in de buurt bezorgden mij veel plezier.
Hopend dat iedereen geniet van de nieuwe foto’s.
En komt het voorjaar er nu eindelijk aan? Daar zijn we wel aan toe!
Groet,

Herman Damman


 

23-12-2017
23-12-2017 / 21:26

Beste bezoeker(s)

Deze winter zal ik, om de overzichtelijkheid te bevorderen, enkele groepen wat verder opsplitsen. Rupsen voorlopig in die van dagvlinders, spanners en overigen. Paddentoelen voorlopig in slijmzwammen, boleten en overigen. Verder nieuwe foto,s van november en december 2017. Ook hoop ik het eerste kwartaal van 2018 de onbekende bladwespenlarven en paddenstoelen wat verder op naam te brengen ( van de onbekende rupsen heb ik inmiddels een aantal ervan alsnog kunnen identificeren).

Groet,

Herman Damman