Toelichting

Algemeen

Zoals reeds in de introductie vermeld gaat het mij er primair om de schoonheid van de natuur te laten zien. De foto’s staan dan ook primair. Dat neemt niet weg dat ik hetgeen ik gefotografeerd heb zo goed mogelijk op naam wens te brengen. Een tijdrovende aangelegenheid. De database bestaat uit wat m.i. de beste foto’s zijn die ik de afgelopen 10 jaar heb gemaakt en bevat ongeveer een vijfde van de foto’s die ik heb bewaard. Om juist het natuurlijk aanwezige licht tot gelding te laten komen maak ik geen gebruik van een flitser.Reptielen en Amfibieën

Weliswaar een beperkt aantal soorten in Nederland, maar wel mooi om te fotograferen.Nachtvlinders

Voor mij een bijvangst. Als ik ze overdag toevallig tegenkom worden ze op de plaat vastgelegd.Dagvlinders

Samen met Libellen mijn primaire hobby. Vandaar ook de namenlijst e.d.Overige Dieren

Niet een even consequent ingedeelde groep. Ook restcategorieën hier in onder gebracht.Rupsen

Deze vind ik bijzonder moeilijk om op naam te brengen. Ook is er weinig literatuur voorhanden. En het aantal experts is in Nederland , voor zover mij bekend, zeer beperkt. Hulp bij het op naam brengen is dan ook van harte welkom. Ook voor meldingen over mogelijke fouten houd ik mij van harte aanbevolen. Naast de rupsen heb ik in deze categorie ook bladwespenlarven opgenomen. Indien het aantal foto’s toeneemt zal ik een nadere onderverdeling maken in uilen, spanners etc. En de bladwespenlarven als aparte categorie opnemen. Rupsen betreft de enige categorie waarbij ik nog wel eens afwijk van het in achtnemen van de nodige afstand. Om ze mooi te kunnen fotograferen laat ik ze veelal op een takje(altijd een paar in mijn standaarduitrusting) kruipen. Ook hier is determinatiehulpoverigens van harte welkom.Insecten

Vaak prachtig van kleur en vorm. En goed benaderbaar. Hier kun je met macrofotografie heel wat doen.Planten

Ook hier zou ik nog wel wat hulp bij het determineren van met name de buitenlandse soorten kunnen gebruiken.Landschap

Hier vermeld ik veelal de plaats zonder nadere omschrijving of iets dergelijks. Fotografisch een lastig onderwerp als je niet in de standaard plaatjes wilt vervallen.Vogels

Daar ik rond 2010 ook een goede telelens heb aangeschaft, is mijn interesse hiervoor aanzienlijk toegenomen. Met name in de wintermaanden en het vroege voorjaar richt ik mij in toenemende mate hierop. Of ik deze nog nader onder ga verdelen in families etc weet ik niet. Zelf vindt ik het tonen op alfabet hier wel prettig.Paddenstoelen.

Fotografisch een moeilijk maar prachtig onderwerp. Hier kun je mooi met het licht werken. Ook de kleintjes (veelal slijmzwammen) vind ik bijzonder interessant om te fotograferen. Veel paddenstoelen zijn bijzonder moeilijk op naam te brengen. Dus hulp is welkom.Libellen

Samen met de dagvlinders de primaire interesse van mijn hobby.  Een zeer interessante soort om te fotograferen, waarbij de vaak verschillende invalshoek van de diverse fotografen vooral opvalt. Hier valt met macro-fotografie heel wat te beleven en te ontdekken (close-up, scherpte-diepte aspecten etc.). Ook hier een namenlijst e.d.Diversen/Creatief

Geniet ervan De namenlijsten zijn nog in ontwikkeling; kan nog wel even duren.Recent; worden in principe de foto’s van de lopende maand en die ervoor getoond.De Engelse versie dient als uitgangspunt. Indien ik de Engelse naam niet weet wordt de thumbnail onder onbekend opgenomen. Het kan zijn dat de Nederlandse naam wel bekend is. Geel- en Bleek nestzwammetje bijv. als gevolg van één Engelse naam als één soort opgenomen.Indien de Engelse naam er niet is -voorzover mij bekend- wordt d.n.a. (does not apply)  vermeld. Indien de Nederlandse naam er niet is wordt n.v.t. vermeld.Per groep (categorie) eerst een thumbnail van de aanwezige soorten. Door te klikken op een thumbnail volgen alle thumbnails van die soort. Door nogmaals te klikken wordt de foto in groot formaat getoond. De meeste foto’s worden qua grootte onder de 1 mb afgebeeld. De originelen beslaan meestal meer dan 20 mb.Per groep en voor het totaal kan een beeldschermvullende diavoorstelling gestart worden. Zet wel je eigen schembeveiliging uit, anders wordt naar verloop van tijd naar deze teruggesprongenTot slot nog enkele adviezen:
  • Neem altijd een stokje en een klemmetje (en schaartje of zakmes) mee om rupsen, planten e.d. geïsoleerd te kunnen fotograferen.

  • Controleer regelmatig de instellingen van je camera. Het is mij regelmatig overkomen dat ik een dag fotograferen kon weggooien.

  • Leer te werken met het handmatig instellen van het diafragma en/of de sluitertijd

  • Idem enkele kleuren papier en/of stof voor een gewenste achtergrond bij macrofotografie

  • Stilte en rust zijn de belangrijkste zaken om interessante onderwerpen te kunnen fotograferen

  • Ook ik kan mijn tijd helaas niet naar behoeven indelen. Maar het ochtendlicht en avondlicht zijn fotografisch het mooist.

  • Maak ook gebruik van bijzondere omstandigheden, zoals mist, sneeuw e.d.

  • Zoek het vooral niet(steeds) veraf. Dicht bij huis zijn vaak veel interessante mogelijkheden aanwezig om te fotograferen

  • Werk bij macrofotografie, vooral bij weinig licht, altijd met een (goed) statief

  • Laat je vooral niet leiden door zeldzaamheid e.d.. Een Huismus, Merel, Vlieg e.d. kunnen in veel varianten prachtige foto’s opleveren.